CO STWORZYLIŚMY?

Szkolenia w wirtualnej rzeczywistości i wsparcie serwisu w rzeczywistości rozszerzonej

Współpraca z FAMUR S.A. ponownie pozwoliła nam na uruchomienie całych pokładów kreatywności, jakimi dysponujemy.

Zadanie:
Stworzenie zestawu ciekawych, przykuwających uwagę i zaawansowanych technologicznie aplikacji targowych, które – zgodnie z naszym stałym założeniem – nie będą jednorazowym produktem, ale odpowiedzą na długofalowe zapotrzebowanie spółki i będą mogły być rozwijane w przyszłości. Aplikacje powinny odzwierciedlać również dążenie spółki do wykorzystania nowych technologii w najbliższej przyszłości w wielu obszarach jej działalności zgodnie z ideą przemysłu 4.0.

Propozycja:
Aplikacja prezentująca grupie użytkowników procedury serwisowe i umożliwiająca szkolenia w wirtualnej rzeczywistości (virtual reality – VR) i aplikacja predictive maintenance z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości (augmented reality – AR).

Wyzwanie:
Ciężki sprzęt górniczy to maszyny pracujące w trudnych warunkach, często produkowane jednostkowo, drogie i rzadko dostępne. Szkolenie pracowników z obsługi takich maszyn to zawsze duże wyzwanie logistyczne i spore koszty. Wymaga bowiem nie tylko dostępu do sprzętu, ale także często zapewnienia odpowiednich warunków i bezpieczeństwa niedoświadczonym – przyszłym członkom zespołu. Sprzęt ten potrzebuje również ciągłej dbałości i serwisowania, aby działał niezawodnie i nie stwarzał zagrożenia, a ilość koniecznych do wykonania procedur i elementów, które należy sprawdzić, jest bardzo duża.

Rozwiązanie:
Famur S.A. postanowił wyjść naprzeciw temu zapotrzebowaniu i zgodnie ze swoją strategią rozwoju szerzej zastosować najnowsze technologie. Po analizie zapotrzebowania ze strony kilku działów firmy przygotowaliśmy propozycję realizacji aplikacji prezentującej w wirtualnej rzeczywistości podstawowe procedury serwisowe dla trzech maszyn. Dzięki temu odpowiadamy nie tylko na bieżące – targowe potrzeby marketingowe firmy, ale także w dłuższej perspektywie wspieramy dział serwisu, umożliwiając szkolenia w wirtualnej rzeczywistości. Uzupełnieniem aplikacji VR jest aplikacja AR, która na wydrukowanym modelu 3D rzeczywistej maszyny prezentuje komunikaty o eksploatacji poszczególnych części, a także prowadzi pracownika przez listę kontrolną koniecznych do wykonania czynności serwisowych.

Realizacja:
Na początek wyselekcjonowane zostały trzy maszyny, które spółka chciała zaprezentować na targach, a dla których równocześnie wirtualna prezentacja miała największy potencjał rozwoju i wykorzystania w przyszłości. Następnie nasi pracownicy przez kilka kolejnych tygodni nagrywali poszczególne procedury serwisowe, aby mieć jak najdokładniejszy materiał wyjściowy. Procedury zostały sfilmowane, spisane i zatwierdzone przez inżynierów. Następnie zespół grafików na podstawie plików CAD przygotował szczegółowe modele 3D maszyn i ich komponentów, odwzorowując newralgiczne punkty z największą możliwą dokładnością.

W tym samym czasie zespół programistów i projektantów pracował nad makietą aplikacji, opisem funkcjonalności i projektami interfejsu. Wypracowaliśmy sposób działania aplikacji, który jest jak najbardziej intuicyjny zarówno z punktu widzenia użytkownika hełmów VR, jak i prowadzącego szkolenie. Chcieliśmy przede wszystkim by prezentacja wciąż – mimo zastosowania wirtualnej rzeczywistości – była doświadczeniem grupowym, a nie jednoosobowym oraz by prowadzący pełnił w niej jak największą rolę i miał możliwość przeprowadzenia faktycznie efektywnego procesu nauczania. W tym celu powstały dwie aplikacje – jedna dla hełmów w wirtualnej rzeczywistości, druga – zarządzająca prezentacją i pozwalająca na jej prowadzenie i ciągłą interakcję ze szkoloną grupą.

Modele 3D zostały opracowane i zoptymalizowane do działania w wirtualnej rzeczywistości. Następnie graficy odwzorowali szereg czynności serwisowych, tworząc ich wierne kopie w postaci animacji. Ich dokładność była kluczowa dla prawidłowego przekazania potrzebnych informacji i prezentacji procedur.

Prowadzącemu daliśmy szereg narzędzi umożliwiających sprawne i, co najważniejsze – efektywne prowadzenie prezentacji. Te narzędzia to między innymi: wskaźnik w wirtualnej rzeczywistości, możliwość wymuszania pozycji wszystkich uczestników w celu zwrócenia ich uwagi na ważne omawiane zagadnienia czy elementy, możliwość podglądu pytań użytkowników.

Osobom szkolonym umożliwiliśmy zadawanie pytań w trakcie prezentacji poprzez wskazanie kontrolerem interesującego ich punktu. Użytkownicy mają także możliwość swobodnego ruchu w scenie i dzięki temu mogą zapoznać się z maszyną w swoim tempie poza zaplanowanym scenariuszem prezentacji – po uprzednim udostępnieniu takiej możliwości przez prowadzącego.

Na zakończenie wyposażyliśmy aplikację o samouczek dla szkolonych oraz moduł testów – przygotowane zostały pytania testowe weryfikujące zdobytą podczas trwania każdego szkolenia wiedzę.

Równolegle toczyły się prace nad aplikacją AR. Po wspólnej analizie komunikatów, parametrów i alertów, jakie każdego dnia otrzymuje dział serwisowy firmy, ustaliliśmy listę kontrolną, jaką powinien posiadać pracownik, chcący przystąpić do pracy z maszyną. Następnie przygotowaliśmy projekty i symulację przeprowadzania podstawowego, codziennego przeglądu maszyny.

Dzięki tabletowi z zainstalowaną aplikacją AR użytkownik może po skierowaniu kamery na wydruk 3D maszyny zobaczyć punkty wymagające sprawdzenia, poziomy i wskaźniki poszczególnych elementów. Aplikacja symuluje to, co w przyszłości będzie działo się w czasie rzeczywistym, zgodnie z założeniami rozwoju przemysłu do przemysłu 4.0.

 

Jeżeli szukasz rozwiązania, które mogłoby pomóc w realizacji Twoich celów lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych propozycji, skontaktuj się z nami: sales@itsilesia.com