CO STWORZYLIŚMY?

Delfin
Leczenie zwierząt

Aplikacjeinne

  • Technologie: Eclipse RCP, Hibernate, JAVA/J2EE/J2ME, Spring, SWT
  • Czas trwania projektu: 4 lata
  • Liczba osób w zespole: 1 project manager, 4 developerów
  • Przeznaczenie: Branża weterynaryjna
Opis:

Naszym zadaniem było stworzenie aplikacji Delfin upraszczającej prowadzenie gabinetu weterynaryjnego, przeznaczonej na rynek niemiecki.

Zaprogramowaliśmy aplikację desktopową, bazującą na modelu klient-serwer. Program umożliwia: wystawianie recept, zapisywanie terminów oraz prowadzenie historii pacjenta.