CO STWORZYLIŚMY?

Muzeum w Chorzowie
Wirtualna przymierzalnia

Aplikacje3D

  • Klient: Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
  • Zakres prac: Aplikacja, projekt i wykonanie urządzenia
  • Technologie: 3DS Max, Augmented Reality, Scrum, Unity 3D
  • Czas trwania projektu: 2 miesiące
  • Liczba osób w zespole: 6
Opis:

Urządzenie pozwala zwiedzającym przyodziać stroje charakterystyczne dla danego regionu Śląska, a także sprawdzić swoją wiedzę na temat tych ubiorów poprzez zakładanie wybranych części garderoby z wylosowanego stroju.
Nasza wirtualna przymierzalnia umożliwa zwiedzającym zrobienie zdjęcia i udostępnienie go przez Bluetooth czy za pomocą e-maila. W projekcie wykorzystano zaawansowane techniki śledzenia szkieletu użytkownika a także symulację fizyki materiałów.

Z wirtualnego lustra można skorzystać podczas odwiedzania Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie.