CO STWORZYLIŚMY?

itSilesia
Symulacje drogowe

Aplikacje3D

  • Technologie: 3DS Max, Photoshop
Opis:

W ciągu ostatnich lat przygotowaliśmy dziesiątki animacji i wizualizacji statycznych z różnych polskich projektów drogowych. Stworzyliśmy aplikację obrazującą obwodnicę Nysy, wizualizacje dotyczące wrocławskiej ulicy Buforowej oraz miejskie wizualizacje (Krakowa, Katowic, Rudy Śląskiej czy Zabrza). Wykonaliśmy również symulacje jazdy, z kamerą z perspektywy kierowcy.